PFLICHTSTÜCK I PIECE IMPOSEE

TERRA NOVA – David Chaulk (CA)

  • 1. Hinterländer Jugend Brass Band (LU)
  • 2. Jugend Brass Band Oberer Sempachersee (LU)
  • 3. mgrr Junior Band (ZG)
  • 4. Musikgesellschaft Brünisried (FR)
  • 5. Entlebucher Jugend Brass Band (LU)

 

  • 6. Jugend Brass Band RML (BL)